export@turbodiesel24.com

"DAKRO REGENERACJA" is implementing a project co-financed by the European Funds.

Internationalization of the offer of DAKRO REGENERACJA Adam Bieliński's company.

Z dniem 1 lipca 2024 r. nastąpiło przekształcenie działalności gospodarczej prowadzonej przez Adama Bielińskiego pod firmą Dakro Regeneracja Adam Bieliński (NIP 7122926558) w spółkę BIMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.

Check our
CATALOG

Got any questions?

We will contact you!