export@turbodiesel24.com

DAKRO REGENERACJA Adam Bieliński voert een project uit dat medegefinancierd wordt door Europese fondsen

Internationalisatie van het aanbod van DAKRO REGENERACJA Adam Bieliński

Z dniem 1 lipca 2024 r. nastąpiło przekształcenie działalności gospodarczej prowadzonej przez Adama Bielińskiego pod firmą Dakro Regeneracja Adam Bieliński (NIP 7122926558) w spółkę BIMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

Informuję, że z dniem 1 lipca 2024 r. nastąpiło przekształcenie działalności gospodarczej prowadzonej przez Adama Bielińskiego pod firmą Dakro Regeneracja Adam Bieliński (NIP 7122926558) w spółkę BIMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 5841 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 553 § 1 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Oznacza to, że podmiotem dotychczasowych umów, wierzytelności i zobowiązań przedsiębiorcy pozostaje spółka BIMOT sp. z o.o., która kontynuuje działalność gospodarczą prowadzoną dotychczas przez Adama Bielińskiego. W szczególności spółka będzie wypełniać wszystkie zobowiązania zaciągnięte przed przekształceniem. Ważne pozostają ponadto umowy jakie zostały zawarte z przedsiębiorcą, przy czym z mocy prawa, z dniem 1 lipca 2024 r. stroną tych umów stała się spółka.

Prosimy o aktualizację danych w Państwa systemach. W szczególności prosimy, by dokumenty, w tym faktury wystawiane przez Państwa, datowane od 1 lipca 2024 r. zawierały dane spółki jak poniżej:

BIMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Nałęczowska 40, 20-701 Lublin
KRS: 0001111793
NIP: 7123477648

Informujemy, że aktualne pozostają numery rachunków bankowych. Płatności powinny być realizowane na dotychczasowe rachunki bankowe, których właścicielem od 1 lipca 2024 r. jest spółka BIMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku pytań co do ww. przekształcenia uprzejmie prosimy o kontakt. Aktualne pozostają numery telefonów.

Heeft u nog vragen?

We zullen contact met je opnemen!

nl_NLNederlands